Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates | New Photo Collection

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates | New Photo Collection – 06/14/2024
Not going to France!
#The Tale of Rose#
He also posted a video on Douyin.
Changing identity today!
His studio also posted a video.
A simple and pure heart is also a pure joy.
New Chinese style version of Peng Guan Ying!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc | Cập nhật Weibo – Bộ ảnh mới
Không đi Pháp nữa…
#Câu Chuyện Hoa Hồng#
Anh đăng thêm video trên Douyin.
Thay đổi thân phận hôm nay!
Phòng làm việc cũng đăng thêm video.
Tâm thanh đạm giản dị, đó cũng là một niềm vui.
Phiên bản phong cách Trung Hoa mới của Bành Quán Anh!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *