Photo from drama “The Tale of Rose” Episode 21

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “The Tale of Rose” Episode 21
Under the sunshine and the sky, feel the beauty of life, strive forward, there is more to look forward to in the future.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” Tập 21
Dưới ánh mặt trời và bầu trời, hãy cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, cố gắng hết sức vươn lên, và đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *