Photos from drama “The Tale of Rose” – 06/18/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The Tale of Rose” – 06/18/2024
The scenes in memory, frame by frame, screen by screen, are familiar yet strange.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 18/06/2024
Những khung cảnh trong ký ức, từng khung hình, từng màn hình, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *