Photo from Drama “Teresa Teng” – 06/20/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “Teresa Teng” – 06/20/2024
Time hums and sings softly, and the classic melodies echo in our ears. Let us follow drama “Teresa Teng” to feel every heart-touching moment in the drama and piece together this beautiful memory.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Chỉ Mong Người Dài Lâu” – 20/06/2024
Thời gian ngâm nga hát thầm, và giai điệu cổ điển vang vọng bên tai. Chúng ta hãy cùng theo dõi phim “Chỉ Mong Người Dài Lâu” để trải nghiệm từng khoảnh khắc khiến trái tim rung động trong phim và góp nhặt lại kỷ niệm tuyệt vời này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *