Pictures from Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Pictures from Drama “Unexpected Falling” – 04/01/2022

Peng Guan Ying Global Support Group posts a collage of pictures from drama “Unexpected Falling”.
“Come and enjoy the colors of spring in April!”

 

We also share a picture posted by CCTV TV Drama a few days ago.
“Fate can be as expected, and true love can also wait. —— Unexpected Falling

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Hình mới của phim “Không Hẹn Mà Đến” – 28/01/2022

Hậu viện hội toàn cầu của Bành Quán Anh đăng tổng hợp hình ảnh trong phim “Không Hẹn Mà Đến”.
“Hãy đến và tận hưởng xuân sắc của tháng Tư!”

Chúng mình cũng chia sẻ thêm tấm hình được trang phim CCTV đăng vài hôm trước.
“Vận mệnh có thể được như mong đợi, tình yêu đích thực cũng có thể chờ đợi.” — Không Hẹn Mà Đến”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *